Careers
  Careers

 
  Careers

สมัครงานที่นี่ หรือ โทร. 0-2867-0606, 0-2416-0049

 

พยาบาลวิชาชีพ
สามารถทำงานเป็นกะได้
- ชาย - หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี (พยาบาลศาสตร์)
- ใบประกอบวิชาชีพ
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานด้านบริการ
*หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ*
 

เภสัชกร
สามารถทำงานเป็นกะได้ (สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล บางมด หรือ สหคลินิก บางมด 3)
- ชาย - หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี (เภสัชกร)
- ใบประกอบวิชาชีพ
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานด้านบริการ

*หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ*
 

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
สามารถทำงานเป็นกะได้
- ชาย - หญิง อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 960 ชม. ( PN )
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานด้านบริการ

*หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ*
 

ช่างศิลป์
จบช่างศิลป์ สามารถทำงานเป็นกะได้
- ชาย อายุ 22-35 ปี
- วุฒิ ปวช ขึ้นไป
- รักงานด้านบริการ
**มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
 

ช่างซ่อมบำรุง , ช่างทั่วไป
สามารถทำงานเป็นกะได้
- ชาย อายุ 18 - 40 ปี
- วุฒิ ป. 6 ขึ้นไป
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานด้านบริการ
**หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
- สามารถทำงานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ ปูกะเบื้อง ทาสีอาคารได้ และงานอื่นๆตาที่ได้รับหมอบหมาย
 

จนท. สาธารณสุข
สามารถทำงานเป็นกะได้
- หญิง อายุ 22 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี (สาธารณสุขชุมชน)
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานด้านบริการ
*หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ*
 

จนท. เคหะรักษ์ (แม่บ้าน)
สามารถทำงานเป็นกะได้ (สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล บางมด หรือ สหคลินิก บางมด 3)
- หญิง อายุ 20 - 40 ปี
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักความสะอาด รักงานด้านบริการ
*หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ*
 

จนท. โภชนาการ (แม่ครัว)
สามารถทำงานเป็นกะได้
- หญิง อายุ 20 - 40 ปี
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- สามารถทำอาหาร ตามสั่ง ได้ดี
- บุคลิกสุภาพ ช่วยพัฒนาองค์กร ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานด้านบริการ
*หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

สมัครงานที่นี่ หรือ โทร. 0-2867-0606, 0-2416-0049