FAQ

 
  FAQ :

  อยากแก้ไขโครงสร้างใบหูของตนเองด้วย คือหูผมกางมาตั้งแต่กำเนิด พอจะมีวิธีการแก้ไขหรือรักษาได้หรือไม่ ?
การแก้ไขปัญหาหูกางก่อนอื่นต้องทราบสาเหตุของหูกางนั้นก่อนว่าเกิดจากการที่กระดูกอ่อนส่วน Anti Tragus ผิดรูปคือไม่เป็นรูปโค้งงอไปด้านหลัง สำหรับการแก้ไขจึงต้องเข้าไปตัดกระดูก Anti Tragus ให้โค้งไปด้านหลัง ถ้าบางครั้งต้องการให้หูตูบไปด้านหลังมากก็ต้องตัดผิวหนังหูด้านหลังร่วมด้วย ความยากของการทำผ่าตัดนั้นจะอยู่ที่ทำให้หูทั้ง 2 ข้างเท่ากัน และขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยว่าต้องการให้เอียงไปด้านหลังแนบกับกระโหลกศีรษะมากน้อยเพียงใด จะใช้เวลาในการผ่าตัดทั้ง 2 ข้างประมาณ 1.30 ชั่วโมง ในการทำจะใช้ยาสลบ สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับสถานที่ และความชำนาญของแพทย์ผู้รักษา ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหลักหมื่น