ข่าวสารและกิจกรรม
  โครงการส่งเสริมการขาย

 
  ข่าวสารและกิจกรรม : โครงการส่งเสริมการขาย
   


โปรแกรมที่ 1 เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  ( Physical  Examination )
- ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด และหัวใจ  ( Chest X-ray )
- ตรวจหมู่เลือด  ( Blood  Group )
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  ( CBC )
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูเบาหวาน  ( Blood Sugar )
- ตรวจปัสสาวะเพื่อดูไข่ขาว  ( Urinalysis )
- ตรวจระดับไขมันในเลือด  ( Cholesterol )
- ตรวจสภาพ และหน้าที่ของไต  ( BUN )

ราคาพิเศษ  1,100 บาท