ข่าวสารและกิจกรรม
  โครงการส่งเสริมการขาย

 
  ข่าวสารและกิจกรรม : โครงการส่งเสริมการขาย
   


โปรแกรมที่ 2 เหมาะสำหรับคู่รัก เพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตคู่
- ตรวจร่างกายทั่วไป และให้คำปรึกษาโดยแพทย์สูตินรีเวช  ( OB-Gyn Doctor )
- ตรวจหาโรคธาลาสซีเมีย  ( Hb typing )
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  ( CBC )
- ตรวจหาเชื้อเอดส์  ( Anti-HIV )
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี  ( HBs Ag )
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน  ( Rubellar Ab )
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูเบาหวาน  ( Blood Sugar )

ราคาพิเศษ  2,200 บาท