ข่าวสารและกิจกรรม
  โครงการส่งเสริมการขาย

 
  ข่าวสารและกิจกรรม : โครงการส่งเสริมการขาย
   


โปรแกรมที่ 3 เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  ( Physical  Examination )
- ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด และหัวใจ  ( Chest X-ray )- ตรวจหมู่เลือด  ( Blood  Group )
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  ( CBC )
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูเบาหวาน  ( Blood Sugar )
- ตรวจปัสสาวะเพื่อดูไข่ขาว  ( Urinalysis )
- ตรวจระดับไขมันในเลือด  ( Cholesterol )
- ตรวจสภาพ และหน้าที่ของไต  ( BUN , Creatinine )
- ตรวจสภาพ และหน้าที่ของตับ  ( SGPT )
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี  ( HBs Ag )
- ตรวจหากรดยูริคเพื่อหาโรคเก๊าซ์  ( Uric Acid )
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  ( EKG )

ราคาพิเศษ   2,100 บาท