ข่าวสารและกิจกรรม
  โครงการส่งเสริมการขาย

 
  ข่าวสารและกิจกรรม : โครงการส่งเสริมการขาย
   


โปรแกรมที่ 4 สำหรับ อายุ 40 ปีขึ้นไป เพื่อเช็คปัจจัยเสี่ยงหลอดเลือด - ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์หัวใจ  ( Physical  Examination )
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูเบาหวาน  ( Blood Sugar )
- ตรวจระดับไขมันในเลือด  ( Cholesterol , tri , HDL , LDL )
- ตรวจสภาพ และหน้าที่ของไต  ( Creatinine )
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ  ( EST )

ราคาพิเศษ   3,800 บาท