ข่าวสารและกิจกรรม
  โครงการส่งเสริมการขาย

 
  ข่าวสารและกิจกรรม : โครงการส่งเสริมการขาย
   


โปรแกรมที่ 5 เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป  พร้อมตรวจอัลตร้าซาวด์
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  ( Physical  Examination )
- ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด และหัวใจ  ( Chest X-ray )
- ตรวจหมู่เลือด  ( Blood  Group )
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  ( CBC )
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูเบาหวาน  ( Blood Sugar )
- ตรวจปัสสาวะเพื่อดูไข่ขาว  ( Urinalysis )
- ตรวจระดับไขมันในเลือด  ( Cholesterol , tri )
- ตรวจสภาพ และหน้าที่ของไต  ( BUN , Creatinine )
- ตรวจสภาพ และหน้าที่ของตับ  ( SGPT )
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี  ( HBs Ag )
- ตรวจหากรดยูริคเพื่อหาโรคเก๊าซ์  ( Uric Acid )
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  ( EKG )
- ตรวจหาเชื้อเอดส์  ( Anti-HIV )
- ตรวจหามะเร็งในตับ  ( Alha-fetoprotein )
- ตรวจหามะเร็งในลำไส้  ( CEA )
- ตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก  ( PV & PAP Smear )
- ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก  ( Prostatic Specific Antigen )

ราคาพิเศษ   4,500 บาท