ข่าวสารและกิจกรรม
  โครงการส่งเสริมการขาย

 
  ข่าวสารและกิจกรรม : โครงการส่งเสริมการขาย
   


โปรแกรมที่ 6 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง/เอกซ์พิเศษ
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (WHOLE)
ราคาพิเศษ  3,120 บาท
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (UPPER AB)
ราคาพิเศษ  1,620 บาท
- ตรวจเอกซ์เรย์พิเศษ (UPPER GI)
ราคาพิเศษ  2,100 บาท