บริการ

 
  บริการ : Outpatient Care
 
โรงพยาบาลบางมด เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 400 เตียง เปิดบริการทางการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการด้าน ต่างๆ ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. บริการด้านการผ่าตัด
3. บริการด้านอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
4. บริการด้านเสริมความงาม

นอกจากนี้ โรงพยาบาลบางมด ได้มีส่วนร่วมรับใช้สังคม โดยการร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการ เปิดเป็นสถานพยาบาลโครงการประกันสังคมของโรงพยาบาลบางมด ขี้นมา