บริการผู้ป่วยภายนอก
  กุมารเวชกรรม
  อายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  สูติ - นารีเวชกรรม
  จักษุ
  โสต ศอ นาสิก

 
  บริการ : บริการผู้ป่วยภายนอก
 
ให้บริการแก่ผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ออกตรวจรักษาทุกวัน ดังนี้


กุมารเวชกรรม
จัดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดจนถึงเด็กอายุ 15 ปี โดยกุมารแพทย์ด้านอายุรกรรมทั่วไป และด้านส่งเสริมสุขภาพ ให้วัคซีน และบริการคลินิกเด็กผอม

อายุรกรรม
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและอุกรณ์ที่ทันสมัย คลินิกโรคหัวใจ ตรวจรักษาและบริการด้วยเตรื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)เครื่องเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram)และเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test) เป็นต้น
คลินิกโรคไต ตรวจรักษาโรคไตโดยเฉพาะและมีเครื่องไตเทียมบริการ แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
คลินิกโรคสมองและระบบประสาท ตรวจรักษาโรคความผิดปกต ิของสมอง และระบบประสาท
คลินิกโรคทางเดินอาหาร ตรวจรักษาโรคหลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้และตับ มีเครื่องส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัย
คลินิกโรคผิวหนัง ตรวจรักษาโรคผิวหนัง สิว กระ ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้า โรคผมร่วง และบริการบำรุงผิวพรรณ
คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
คลินิกโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด
คลินิกตรวจสุขภาพมีบริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรม (งดอาหารและน้ำก่อนมาตรวจสุขภาพ 8 ชั่วโมง)

ศัลยกรรม
บริการตรวจรักษาและผ่าตัด ตลอด 24 ชั่วโม ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ ทันสมัยอาทิเช่น การผ่าตัดด้วยกล้องวีดีทัศน์
ศัลยกรรมความงามครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมทั่วไป เช่นการผ่าตัดโดยใช้กล้องวีดีทัศน์
ศัลยกรรกระดูกและข้อ เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ศัลยกรรมประสาท เช่นการผ่าตัดเอาเลือดคั่งในสมองออก ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

สูติ - นารีเวชกรรม
ตรวจรักษาโรคทางสูตินรีเวช
ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก
ตรวจสุขภาพของคู่สมรสก่อนแต่งงาน
รับฝากครรภ์และคลอดบุตร
บริการวางแผนครอบครัว

จักษุ
ตรวจรักษาโรคตาทุกชนิด และอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับดวงตา
ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องมือทันสมัย
ผ่าตัดลอกต้อเนื้อ, ผ่าต้อกระจกและใส่เลนส์ตาเทียม

โสต ศอ นาสิก
ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก โรคภูมิแพ้, หูน้ำหนวก, ผ่าตัดก้อน เนื้องอกในหูคอ จมูกและต่อมทอนซิล