ศูนย์ดูแลผิวพรรณ

 
  ศูนย์บริการความงาม : ศูนย์ดูแลผิวพรรณ : ไอออนโร- โฟเรซิส

 
 
Iontophoresis (ไอออนโรโฟเรซิส)    
เป็นการรักษาโดยใช้เครื่องมือปล่อยกระแสไฟฟ้าปริมาณต่ำ ผลักยาหรือสารบางอย่างให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปราศจากอันตรายหรือความเจ็บปวด ทำให้เห็นผลการรักษาชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้แพทย์ผิวหนังได้ใช้วิตามินซีในการรักษาฝ้า, วิตามินเอ รักษาแผลเป็นและจุดดำจากสิว พบว่าหลังทำการรักษาโดย Iontophoresis สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง นานประมาณ 6-12 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย ผิวพรรณของคุณจะเนียนใสขึ้นเป็นที่น่าพอใจ