ศูนย์ดูแลผิวพรรณ

 
  ศูนย์บริการความงาม : ศูนย์ดูแลผิวพรรณ : การลบจุด บกพร่องของผิว

  Soft Tissue Augmentation    
คือ วิธีการลบจุดบกพร่องของผิวที่เป็นรอยบุ๋ม, รอยย่นต่างๆ โดยการฉีดสารบางชนิดเข้าไปแทนที่สารดังกล่าวได้แก่ คอลลาเจน, ไขมัน จากส่วนอื่นของร่างกายตนเอง หลังฉีดผิวบริเวณนั้นจะเต่งตึงขึ้น