ศูนย์ดูแลผิวพรรณ

 
  ศูนย์บริการความงาม : ศูนย์ดูแลผิวพรรณ : เลเซอร์

  Laser (เลเซอร์)       
การดูแลผิวพรรณด้วยเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งในวงการแพทย์ที่นำมาใช้รักษาความผิดปกติทางผิวหนัง ซึ่งคุณสมบัติของเลเซอร์ คือ มีความแม่นยำสูง เนื้อเยื่อจะถูกทำลายน้อยมากและไม่มีการสูญเสียเลือดเหมือนการผ่าตัดศูนย์ดูแลผิวพรรณโรงพยาบาลบางมด มีเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัยและมีความสามารถเฉพาะกับสภาพผิวหนังที่ผิดปกติแต่ละอาการ ได้แกุ่ริ้วรอยเหี่ยวย่น, รอยแผลเป็นต่างๆ รอยแผลเป็นจากสิวกระลึก ฝ้าชนิดลึก ปานดำ ปานแดง ลบรอยสักต่างๆกระเนื้อ ติ่งเนื้อ หูด ไฝุการกำจัดขนถาวร