ศูนย์ดูแลผิวพรรณ

 
  ศูนย์บริการความงาม : ศูนย์ดูแลผิวพรรณ : คาร์บอนได- ออกไซด์ เลเซอร์

  Carbon Dioxide Laser with Silk Touch(คาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์)    
      สามารถรักษาโรคผิวหนังประเภทหูดและเนื้องอกผิวหนังชนิดต่างๆ ได้ผลดีและแม่นยำ พบผลข้างเคียงน้อยและสามารถทำการรักษาได้ในครั้งเดียว
เหมาะสำหรับโรคผิวหนังประเภทหูด, ไฝ, กระเนื้อ, ติ่งเนื้อ, เนื้องอกของต่อมเหงื่อบริเวณตาและเนื้องอกของต่อมไขมัน