ศูนย์ดูแลผิวพรรณ

 
  ศูนย์บริการความงาม : ศูนย์ดูแลผิวพรรณ : พลังแสงความเข้มสูง

  IPL (Intense Pulsed Light)       
      เป็นเทคโนโลยีใหม่ โดยใช้พลังงานแสงความเข้มสูงซึ่งมีประสิทธิภาพปลอดภัย ใช้เวลาไม่นานและเหมาะกับทุกสภาพผิว
ประสิทธิภาพการรักษาเทียบได้กับเลเซอร์ แต่เจ็บน้อยมากและไม่มีแผล จึงสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ