ศูนย์ดูแลผิวพรรณ

 
  ศูนย์บริการความงาม : ศูนย์ดูแลผิวพรรณ : การกำจัดขนถาวร

  Hair Depilation (การกำจัดขนถาวร)    
พลังงานแสงความเข้มสูงจาก IPL จะถูกดูดซับโดยเม็ดสีในขน แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในการทำลายรากขน
ผลที่ได้รับ
ขนที่ขึ้นใหม่จะเล็กลง สีจางลง และค่อยๆ หมดไป
ระยะเวลาในการรักษา ประมาณ 3-5 ครั้ง โดยการรักษาครั้งต่อไปจะทำเมื่อมีขนขึ้นใหม่