ศูนย์ดูแลผิวพรรณ

 
  ศูนย์บริการความงาม : ศูนย์ดูแลผิวพรรณ : มือและนิ้วเหี่ยว

  มือและนิ้วเหี่ยว    
      ปัญหาเรื่องมือเหี่ยวหนังย่นและนิ้วเหี่ยว ปัจจุบันมีวิธีการแก้ไข โดนการฉีดไขมันของคนไข้เอง และ Mold ไปตามบริเวณที่เหี่ยวย่น โดยเฉพาะที่หลังมือและหลังนิ้วที่เหี่ยวจะเต่งตึงขึ้นทันที แต่โดยทั่วไปที่มือเหี่ยวย่นมักจะเป็นกับคนที่ผอม ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีไขมันให้ดูดนำมาฉีด เพราะการฉีดแต่ละครั้งมักต้องใช้ไขมันประมาณข้างละอย่างต่ำ 50 cc ถึง 100 cc

    ในกรณีที่เป็นกับคนผอมและไม่สามารถนำไขมันมาได้มาก จะมีอีกวิธีหนึ่งคือการใช้สารคอลลาเจน หรือ Polymer บางตัวมาฉีด ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องเจ็บ 2 ที่ และทำเสร็จเห็นผลทันที กรณีไม่ชอบก็สามารถเอาออกได้

การฉีดสารสังเคราะห์โดยทั่วไป จะต้องยึดหลัก 3 ข้อคือ

1. ต้องเป็นสารที่ไม่ไหล
2. ต้องเป็นสารที่ปลอดภัย
3. กรณีมีการแพ้หรือไม่ชอบต้องสามารถเอาออกได้ หรือสลายตามเวลาที่กำหนด
ดังนั้นการจะฉีดสารอะไรเข้าร่างกายต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง