ศูนย์บริการความงาม

 
  ศูนย์บริการความงาม : เสริมสะโพก

    
เสริมสะโพก
หญิง ชายในยุคปัจจุบันมีการดูแลทรวดทรงของตนเองมาก โดยเฉพาะสะโพกที่ผายและงอนเป็นสุดยอดปรารถนาของชาย,หญิงทั้งหลาย sหลายคนไม่รู้สึกผิดปกติแต่บางคนมีความรู้สึกเกี่ยวกับทรวดทรงบริเวณนี้มาก บ้างก็ใส่กางเกงไม่สวย บ้างก็ว่าโหวงเฮ้งไม่ดี บางท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเชื่อว่าสะโพกผายและงอนทำให้ทรัพย์สินและครอบครัว ดี แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่าน ทางการแพทย์ก็มีทางออกให้กับท่านเหล่านี้โดนการเสริมสะโพก ที่พบบ่อยคือเสริมด้านข้างที่ตอบหรือเสริมด้านหลังให้งอน ในการเสริมนั้นจะทำได้ 2 วิธีคือ เสริมโดยการใช้สารฉีดให้เพิ่มขึ้น และเสริมโดยการผ่าตัด    
       
เสริมโดยการใช้สารฉีดให้เพิ่มขึ้น      
อาจจะใช้ไขมันของตัวเองหรือใช้สารพวก Soft Tissue Augmented Collagen หรือพวกสารสังเคราะห์กลุ่ม Polymer
     
เสริมโดยการผ่าตัด      
ซึ่งวิธีนี้ต้องมีแผลยาวประมาณ 4 เซนติเมตร บริเวณร่องก้นหรือตรงกลางบริเวณกระดูกสันหลัง การผ่าตัดก็มีสิ่งที่ควรระวังเช่น การอักเสบ , หลังผ่าตัดจะให้นอนคว่ำอย่างน้อย 3 วัน และนอนบนหมอนนุ่ม ๆ 7 - 10 วัน  
     
การเตรียมสภาพร่างกายก่อนทำการเสริมสะโพก      
ขั้นแรกสภาพร่างกายจะต้องปกติ ต้องพยายามออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณสะโพก เช่นเล่นเทนนิส ถ้าทำแล้วสะโพกยังไม่ใหญ่ขึ้น จึงจะพิจารณาเสริมสะโพก ส่วนสารที่ใช้เสริมจะทำจาก Silicone แข็ง ไม่นิยมใช้ถุง เพราะอาจแตกเวลากระแทกหรือนั่งแรง ๆ ได้ ในการเสริมนั้นจะใส่ Silicone แผ่นไว้ที่ชั้นระหว่างกล้ามเนื้อและ Fascia เมื่อหลังผ่าตัดห้ามนอนทับแผลประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ ให้นั่งหรือนอนบนหมอนนุ่ม ๆ 1 สัปดาห์ เมื่อหลังผ่าตัดอาจมีอาการชาบริเวณที่ผ่าตัดได้