ศูนย์บริการความงาม

 
  ศูนย์บริการความงาม : ยิ้มเห็นเหงือก


ปัญหายิ้มเห็นเหงือก    
กรณีที่ยิ้มแล้วเห็นเหงือกเกิดจากบริเวณเนื้อเยื่อระหว่างโคนจมูกกับริมฝีปากบนสั้นกว่าปกติ บางคนท่าปกติก็เห็นเหงือกเล็กน้อย เวลายิ้มทำให้เห็นเหงือกชัดเจน การแก้ไขสามารถทำได้โดยการผ่าตัด โดยผ่าตัดด้านในของริมฝีปากบนทำให้เนื้อเยื่อบริเวณริมฝีปากบนยาวลงมาปิด
แต่ทั้งนี้การผ่าตัดจะปิดเหงือกได้มากน้อยแค่ไหน ต้องขึ้นอยู่กับความยาวของริมฝีปากบน ซึ่งแพทย์สามารถตอบหรือให้รายละเอียดได้เมื่อได้ตรวจวัดดูก่อน คราวนี้คุณก็จะสามารถยิ้มได้เต็มที่ด้วยความมั่นใจ