ศูนย์บริการความงาม

 
  ศูนย์บริการความงาม : ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม

    
ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม
กรามที่ใหญ่กว่าปกติ ทำให้ใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม สาเหตุไม่ทราบแน่ชัดอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือนิสัยที่ชอบกัดฟันทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกที่ใช้ในการเคี้ยวใหญ่กว่าปกติ ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมพบในคนเอเชียมากว่าคนในยุโรป ความผิดปกติจะพบว่ามีการยื่นทางด้านข้างของกรามด้านล่าง ทำให้เกิดลักษณะใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม โดยส่วนที่ยื่นออกมาด้านข้างเป็นส่วนของกระดูกและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยว
           
กราม ที่ใหญ่กว่าปกติ ทำให้ใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม สาเหตุไม่ทราบแน่ชัดอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือนิสัยที่ชอบกัดฟันทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกที่ใช้ในการเคี้ยวใหญ่กว่า ปกติ ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมพบในคนเอเชียมากว่าคนในยุโรป ความผิดปกติจะพบว่ามีการยื่นทางด้านข้างของกรามด้านล่าง ทำให้เกิดลักษณะใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม โดยส่วนที่ยื่นออกมาด้านข้างเป็นส่วนของกระดูกและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ เคี้ยว      
             
      การแก้ไขใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม ให้เป็นรูปไข่สามารถทำได้ โดยการผ่าตัดจะทำการตัดกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณกรามล่าง ส่วนที่ทำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยม การผ่าตัดทำได้ 2 วิธี
1. ผ่าตัดโดยมีแผลด้านนอก วิธีนี้มี ข้อดี คือ เป็นการผ่าตัดที่ง่ายกว่าและใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยกว่า แต่มีข้อเสีย คือ จะมีแผลผ่าตัดเกิดขึ้นบริเวณด้านข้างของกรามทั้งสองข้าง และระหว่างการผ่าตัดอาจจะไปตัดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณคางได้
2. ผ่าตัดโดยมีแผลในปาก ข้อดี ของวิธีนี้คือ ไม่มีแผลให้เห็นภายนอกเพราะแผลจะอยู่ในปาก และโอกาสที่จะตัดเส้นประสาทที่เลี้ยงบริเวณคางจะน้อยกว่าวิธีแรก ข้อเสีย คือทำได้ยากกว่า และใช้เวลาในการผ่าตัดนานกว่า
     
             
      ในปัจจุบันนิยมทำวิธีผ่าตัดโดยมีแผลในปากมากกว่า เพราะไม่มีแผลให้เห็นด้านนอก การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ต้องวางยาสลบระหว่างผ่าตัด และต้องนอนโรงพยาบาล 2 - 3 วัน หลังผ่าตัดจะอ้าปากได้น้อย เนื่องจากปวดแผล ต้องพยายามอ้าปากให้ได้มาก ๆ เพื่อป้องกันกรามยึด ใบหน้าจะบวมประมาณ 3 สัปดาห์ และ 3 - 6 เดือน จะเห็นผลของการผ่าตัดเต็มที่