ศูนย์บริการความงาม

 
  ศูนย์บริการความงาม : ศัลยกรรมแปลงเพศ

 
การแปลงเพศ
สมัย นี้ความรู้สึกของสังคมต่อเพศที่ 3 ดีขึ้นกว่าสมัยก่อน มีการยอมรับมากขึ้น ดังนั้นคนเหล่านี้บางครั้งจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงเพศเดิมของตัวเองให้เป็นไป ตามจิตใจของตัวเอง ดังเช่น " น้องตุ้ม" นักมวยนะยะ " ที่ในที่สุดก็แปลงเป็นเพศหญิงตามต้องการ ด้วยความก้าวหน้าของการผ่าตัด ในปัจจุบันนี้ทำให้เราสามารถผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศได้ง่ายขึ้น โดยมีลักษณะและความรู้สึกใกล้เคียงกับเพศใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะการแปลงเพศชายเป็นหญิง

การเตรียมสภาพร่างกายก่อนทำการผ่าตัดแปลงเพศ
เนื่องจากการผ่าตัดชนิดนี้เป็นการผ่าตัดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดจะทำผ่าตัดควรมีการเตรียมตัวดังนี้
1. ปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อให้แน่ใจ มั่นใจ ว่าตนเองต้องการเปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นเพศใหม่ และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการยอมรับของสังคมของพ่อแม่ญาติที่ น้อง
2. ควรมีการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงมาระยะหนึ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่นหน้าอกโตขึ้น
3. ได้ทดลองใช้สภาพชีวิตใหม่ ก่อนการผ่าตัดจริง เช่น การใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้หญิง , การใช้เครื่องสำอาง เพื่อให้มั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในอนาคต หลังจากผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ก็เป็นเรื่องการผ่าตัดซึ่งก็มีการเตรียมตัวทั่วไปเหมือนการผ่าตัดอื่น เช่น เช็คสุขภาพว่าสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัว
การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงก็ทำได้โดยสร้างช่องคลอดและอวัยวะเพศด้านนอก เช่น แคม , ท่อปัสสาวะ โดยอาศัยเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศของเดิม
การผ่าตัดเป็นการผ่าตัดใหญ่ ต้องวางยาสลบ และนอนพักที่โรงพยาบาลประมาณ 3 - 4 วัน และพักฟื้นทั่วไปประมาณ 2 - 3 สัปดาห์


การดูแลหลังผ่าตัด

ทำ ความสะอาดแผลทั่วไป และทำความสะอาดในช่องคลอดใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมา หลังผ่าตัดควรใช้แท่งสอดใส่ขยายอวัยวะเพศใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งคราว เพื่อให้ช่องอวัยวะเพศใหม่คงรูปตลอดเวลาไม่ให้หดเล็กหรือตีบลง
สามารถเริ่มใช้งานของอวัยวะเพศใหม่ที่เกิดขึ้นได้ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี หลังผ่าตัด
โรคแทรกซ้อนหรืออันตรายที่เกิดหลังผ่าตัดก็เหมือนการผ่าตัดทั่วไป เช่น อาการอักเสบ, อาการบวมช้ำ เจ็บปวด