ศูนย์บริการความงาม

 
  ศูนย์บริการความงาม : ศัลยกรรมหู


แก้ลักษณะหูกาง (Otoplasty)    
ลักษณะหูกางผิดปกติ สร้างความไม่มั่นใจให้กับใครต่อใครหลายคน การศัลยกรรมสามารถแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านี้ได้ โดยการเปิดตามแนวหลังใบหูเพื่อปรับแต่งเย็บกระดูกอ่อนของใบหู เพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการ หรือโดยการตัดบางส่วนของหูที่เป็นปัญหาทำให้ใบหูได้ส่วนสัด หลังจากนั้นก็จะเย็บปิดแผล โดยใช้ที่คาดศีรษะไว้ในเวลากลางคืน เพื่อให้หูเข้าที่เป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์